• broken image
 • Služby

  Pomáhame podnikateľom s riešením problémov pri riadení firiem, tým že dávame ich procesom vizuálne a číselné vyjadrenie. Konkrétne takto:

  Procesné zlepšenia

  Vieme prijať opatrenia s cieľom znížiť priemernú dobu vybavenia spisu, ak je dnes na úrovni desiatok dní?

  Pripravili sme analýzu priemernej doby vybavenia spisu, z existujúcich dát sme vytiahli históriu vykonaných činností s cieľom zachytiť výkon procesov v minulosti a ako preventívne opatrenie zavádzame hybridné BPM riešenie, ktoré vizualizuje dĺžku prestojov na jednotlivých krokoch procesu a výkonnosť jednotlivých aktérov. To nám pomôže nám identifikovať úzke miesto a následne zlepšiť prietok systémom. A znížiť dobu čakania.

  Projektový kontroling

  Máme v kalkulácii zahrnuté všetky náklady? Vieme našim projekťákom poskytnúť včas prehľad o tom, ako hospodária?

  Zrevidovali sme zákazníkovi zákazkovú kalkuláciu, spočítali sme režijné náklady, navrhli sme metodiku spriahnutia režijných nákladov s výrobou a vizualizovali sme hospodárenie projektov do jednoduchej apky. Kalkuláciu zákazky si môže projektový manažér jednoducho uploadnúť a dopad jej zmeny jednoducho vizuálne overiť.

  Manažérsky informačný systém s využitím RPA

  Vieme koľko nás stojí jeden klient? Rozumieme nákladom poskytovanej starostlivosti?

  Dáta zo stoviek MS Excel súborov sme agregovali do našej analytickej platformy, biznis logiku prideľovania nákladov sme implementovali do zdrojových kódov, ktoré zdieľame so zákazníkom. Nad tým celým sme postavili BI riešenie, ktoré sme priamo na mieste aj odškolili.

 • Ako postupujeme?

  Postup, ktorý sa nám už viac krát overil

  broken image

  Krok 1

  Začíname rozhovorom, aby sme pochopili Váš kontext - nevyhnutne dôležité je rovnaké vnímanie problému na oboch stranách

  broken image

  Krok 2

  Ak sa dohodneme, začíname analýzou a zberom údajov z Vašich informačných systémov - ak je potrebné použijeme softvérových robotov (RPA) alebo digitalizujeme dáta z papiera

  broken image

  Krok 3

  Prezentujeme závery, často už pripravujeme prototyp vizualizácie

  broken image

  Krok 4

  Implementujeme riešenie, prípadne pomôžeme Vám s implementáciou riešenia Vašimi dodávateľmi. ZLEPŠUJEME

  broken image

  Krok 5

  Zväčša pokračujeme na ďalšom probléme :-)

 • Preferované technológie

  Tieto používame ...

  broken image

  Analytická platforma ReportingStack

  Preferujeme open-source frameworky a overené priemyselné štandardy

  Takmer vždy potrebujeme dáta pripraviť a spracovať, na to používame vlastnú analytickú platformu. Ak je potrebné ju použiť, vieme ju sprevádzkovať na Vašej infraštruktúre, môžeme ju prevádzkovať ako SaaS riešenie a našej infraštruktúre. Ak to nie je potrebné, prispôsobíme sa Vašej situácii. Ku zdrojovým kódom máte prístup. Nemáme čo tajiť.

 • rovnanik.sk, s.r.o.

  Veľký Diel 3323, 01008 Žilina

  IČO: 50297236​

  DIČ: 2120271406

  IČ DPH: SK2120271406

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Napíšte mi hneď!